Budowanie palet lotniczych zgodnie z procedurami przewoźnika

Budowanie palet lotniczych zgodnie z procedurami przewoźnika

Budowanie palet lotniczych zgodnie z procedurami przewoźnika to ważny element organizacji transportu lotniczego. ULD czyli (Unit Load Device) to odpowiednik kartonu w przesyłkach kurierskich oraz palety w transporcie drogowym. Charakterystyk transportu lotniczego jest inna niż w pozostałych sposobach. Odpowiednia wiedza i doświadczenie pozwala nam na zracjonalizowanie waszych przesyłek.

Wykorzystujemy innowacyjną technologię skanowania 3d, które pozwala nam na dokładne poznanie kształtu oraz rozmiaru przesyłki. Tak przygotowane dane są wykorzystane w  celu wygenerowania możliwie najbardziej optymalnej konfiguracji przesyłek w celu oszczędzania miejsca oraz pieniędzy.

Odpowiednia budowa przesyłek pozwala wam na składowanie konsolidację oraz transport waszych towarów z miejsca przygotowany pod wymagania wybranego przewoźnika. Nasza wiedza pozwala nam na organizację przesyłek general cargo, przesyłek wymagających temperatury kontrolowanej oraz przesyłek zawierających materiały niebezpieczne. Odpowiednia konfiguracja przesyłki ułatwia ich umieszczanie w samolocie oraz spełnia wymagania nałożone przez przepisu. Dobrym przykładem jest tutaj transport materiałów niebezpiecznych w wydzielonych strefach.

Odpowiednia konfiguracja ułatwia przepakowanie, konsolidację, załadunek oraz rozładunek. Zyskujecie dzięki temu na czasie oraz gwarantujecie sobie dobrze zorganizowany transport swoich produktów. Kontakt.

Usługi oferowane przez Consolhub Polska: