Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych

Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych

Składowanie i transport materiałów niebezpiecznych to jedna z usług oferowanych przez naszą firmę. Towary niebezpieczne są regulowane w oddzielny sposób i łączą się z nimi inne wymagania techniczne. Wymagania te muszą zostać spełnione na każdym etapie transportu materiałów niebezpiecznych. Załadunek, rozładunek,składowanie oraz transport bardzo często specjalnej wydzielonej strefy. Składowanie materiałów niebezpiecznych wymaga także odpowiedniej separacji materiałów wzajemnie reagujących. Wszelkie te elementy muszą być zagwarantowane ze względu na bezpieczeństwo przesyłki oraz personelu zajmującego się jego obsługą.

Gwarancja bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych jest uzyskiwana na wiele sposobów. Po pierwsze jest ona oparta o szkolenie kadry zajmującej się przesyłkami oraz ich składowania. Po drugie jest wynikiem przystosowania kontenerów, magazynu oraz środków transportu do nor nakładanych przez przepisy. Po trzecie zagwarantowanie odpowiedniego sprzętu oraz infrastruktury pozwalających na kontrolę towarów oraz ich składowanie.

W przypadku kiedy nie jesteście pewni, że wasze towary nie podlegają specjalnym przepisom dotyczącym materiałom niebezpiecznym zadzwońcie do nas. Kontakt.

Usługi oferowane przez Consolhub Polska: